W gospodarstwach domowych, w pewnych przypadkach, spotykamy się z pomieszczeniami, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem. Mieszaninę wybuchową z powietrzem tworzą palne gazy i pary palnych cieczy. Mieszanina staje się wybuchowa, jeśli jej stężenie jest zawarte w pewnych granicach, różnych dla rozmaitych substancji, np. (w stosunku objętościowym): 5,3 … 40% ? dla gazu miejskiego lub ziemnego, 0,76 … 7,6% ? dla benzyny samochodowej zwykłej. Mieszaniny wybuchowe tworzą też pyły i to przede wszystkim pyły materiałów palnych (np. pył węglowy, pył drzewny, pył zbożowy). W pomieszczeniach, w których występują gazy, pary lub pyły materiałów palnych, mimo stosowania różnych środków zapobiegawczych, może dojść do powstania mieszaniny wybuchowej. Nie powinno jednak dojść do wybuchu, a więc nie powinno dojść do zapłonu mieszaniny wybuchowej. Sytuacja zagrożeni a wybuchem może także zaistnieć w mieszkaniu w przypadku ulatniania się gazu lub parowania rozpuszczalnika lub innych łatwopalnych cieczy. W miejscach zagrożonych wybuchem nie wolno zatem posługiwać się otwartym ogniem, np. nie wolno w nich palić papierosów. Wszelkie urządzenia techniczne, również urządzenia elektryczne, instalowane w miejscach zagrożonych wybuchem powinny być tak wykonane, aby nie mogly ? przez zaiskrzenie lub silne nagrzanie się ? wywołać zapłonu mieszaniny wybuchowej.