Filtry powolne, to filtry do wody, jednak wykorzystywane tylko przez stacje uzdatniania wody, które oprócz tego, że przygotowują stosunkowo dużą ilość wody, to dodatkowo dysponują odpowiednim terenem. W Polsce najbardziej znanymi obiektami tego typu są filtry warszawskie, znajdujące się w Zakładzie Wodociągu Centralnego, pracujące od 1885 r.
Filtry powolne

To ogromne prostokątne komory betonowe otwarte lub kryte. Komory są wypełnione od dołu masą filtracyjną (żwirem) i piaskiem. Na tej warstwie znajduje się złoże właściwe (odpowiedzialne za proces filtracji), składające się z piasku. Jako warstwę górną często stosuje się węgiel aktywny.

Jak sama nazwa wskazuje filtry powolne, w odróżnieniu od pospiesznych filtrują wodę długo, a to ma swoje konsekwencje. Otóż przy takim przepływie wody, stają się one biologicznie aktywne. Wynikiem tego jest duży stopień usuwania cząstek stałych, rozkład zanieczyszczeń biochemicznych i procesy prowadzone przez mikroorganizmy.