Anthemios cieszył się sławą nie tylko znakomitego architekta, ale również wybitnego teoretyka w zakresie geometrii i mechaniki. Jego niepospolite zdolności w tej drugiej dziedzinie ilustruje ówczesna anegdota, według której Anthemios szybko pozbył się uciążliwego i dokuczliwego sąsiada przez skuteczne zainscenizowanie … trzęsienia ziemi i potężnej burzy. Jak to uczynił, o tym anegdota nie wspomina. Pewien współczesny Anthemiosowi grecki kronikarz imieniem Agathios tak o nim pisze: ?Anthemios pochodził z Tralles i był tam sławny jako wynalazca różnych machin oraz uczony w matematyce. Również jego bracia byli znani jako poważni uczeni ? Metrodoros jako pisarz, Olympos jako prawnik, a Dioskuros i Aleksandros jako lekarze. Sława Anthemiosa i Metrodorosa dotarła do cesarza, który wezwał obu braci do Konstantynopola. Pozostali oni tam do końca swego życia i stworzyli dzieła zasługujące na najwyższy podziw ? jeden jako pisarz, drugi jako twórca licznych budowli w Konstantynopolu i poza nim”. Jak podają stare kroniki, w dniu 5 stycznia 532 r. została zupełnie zniszczona przez pożar stara konstantynopolitańska bazylika, zbudowana w IV w. na rozkaz cesarza Konstantyna i potem przebudowana w 415 r. na polecenie cesarza Teodozjusza II. Cesarz Justynian I nakazał natychmiastową odbudowę spalonej świątyni na dawnym miejscu, ale w znacznie większej skali i z o wiele wspanialszym wyposażeniem.