Znakomita klasycystyczna szkoła architektury rosyjskiej końca XVIII wieku i początku wieku XIX stworzyła wiele budowli o nieprzemijającej wartości w skali światowej. Rozkwit tej szkoły znajdował się w ścisłym związku z ówczesnym wielkim rozwojem rosyjskiej kultury narodowej. Rozwój ów, obok wielkich poetów, kompozytorów, malarzy i rzeźbiarzy, dał Rosji i światu również wspaniałych architektów. Jednym z nich był urodzony w roku 1738 Matwiej F. Kazakow. Czołowy radziecki krytyk i historyk sztuki, I. E. Grabar, scharakteryzował go następująco: ?Największy architekt Moskwy, a przy tym również największy w Rosji”. W ciągu ponad pięćdziesięcioletniej twórczości Kazakowa według jego projektów i pod jego kierownictwem wzniesiono dziesiątki budynków użyteczności publicznej i domów mieszkalnych. Przechowywane w Muzeum Architektury Rosyjskiej tak zwane ?Albumy Kazakowa” zawierają ? jak to na nich napisano ? ?rysunki najlepszych w Moskwie domów, na uwagę zasługujących”. Wprawdzie nie wszystkie przedstawione na nich obiekty zostały zaprojektowane przez samego mistrza, niemniej jednak jego wpływ na architektoniczne ukształtowanie wszystkich jest niewątpliwy. Dlatego też śmiało można mówić o ?szkole Kazakowa”. Miała ona ogromne znaczenie dla rozwoju architektury rosyjskiej w następnych dziesięcioleciach. Wielkiego rosyjskiego architekta nie można jednak traktować jedynie jako twórcę poszczególnych, niechby nawet i wspaniałych budowli. Równie wielką rolę odgrywał on jako urbanista. Podziwiającym dziś ogrom i wielkomiejskie oblicze jednej z największych metropolii europejskich, jaką jest Moskwa ? trudno sobie nawet wyobrazić jej wygląd przed działalnością Kazakowa. W zabudowie miasta panował wówczas kompletny chaos. Działo się tak nawet w centrum Moskwy, pełnym drewnianych domów, stojących bezładnie przy porytych koleinami prymitywnych drogach. Kazakow zużył wiele energii na zamienienie wielkiej wsi, którą przyszła stolica była aż do połowy XVIII wieku, na miasto o regularnej zabudowie ulic i systemie placów wokół Kremla.